ADaKa s.r.o.

Poskytované služby

Spolehlivá kancelář z Ústí nad Labem

Auditorské ověření roční účetní závěrky provádíme obvykle ve dvou fázích, a to ve fázi předauditu a ve fázi konečného auditu. Předaudit probíhá většinou před koncem roku, v období července až prosince. Druhá fáze se uskutečňuje po dokončení roční účetní závěrky, po dohodě s klientem. Pokud to termín provádění auditu dovoluje, účastní se naši zaměstnanci fyzických inventur u zákazníka.

Ke kvalitě naší práce podstatnou měrou přispívá dobrá znalost zákazníka, a proto preferujeme dlouhodobější spolupráci, ke které patří i řešení a konzultace problematických otázek během roku tak, aby vlastní auditorské ověření probíhalo bez problémů.

Auditorské
služby
Daňové
poradenství
Auditorská činnost
v rámci programů EU
Poradenská činnost
v oblasti účetnictví
Řízení
rizik
Vedení
účetnictví

Kontaktujte nás