ADaKa s.r.o.

O společnosti ADaKa

Spolehlivá kancelář z Ústí nad Labem

Společnost ADaKa s.r.o. se zabývá auditorskou činností, činností daňových poradců, daňovým poradenstvím a vedením účetnictví. Společnost založili v Ústí nad Labem v roce 2002 společníci Ing. Radka Maxová a Ing. Aleš Fousek. V lednu 2003 byla společnost zapsána do seznamu auditorských společností pod číslem 409.

Společnost navazuje na činnost obou společníků jakožto fyzických osob. Ing. Radka Maxová a Ing. Aleš Fousek dříve pracovali v podnikatelské sféře, mají ale i zkušenost s pedagogickou činností v rámci oblasti jejich současného působení. Oba v roce 2004 získali oprávnění k výkonu auditorské činnosti v rámci programů Evropského společenství a byli zapsáni do seznamu auditorů certifikovaných CRR.

ADaKa je stabilní a zavedenou společností v rámci celého regionu. Široké portfolio klientů umožňuje celému týmu získávat rozmanité zkušenosti, které jsou následně uplatňovány v praxi. Zakládáme si na osobním přístupu, kvalitní komunikaci a dlouhodobém, pevném partnerství.

Ing. Aleš Fousek, MBA

Auditor (číslo oprávnění 1218)
Daňový poradce (číslo osvědčení 1572)

Absolvent České zemědělské univerzity (té doby Vysoká škola zemědělská) v Praze. V devadesátých letech působil jako ekonom v zemědělských podnicích, v letech 1992 až 1994 pracoval jako asistent auditora ve společnosti PAGINA s.r.o. V následujících letech zastával funkci finančního ředitele u renomované zahraniční společnosti a poté vykonával auditorskou činnost a daňové poradenství jako OSVČ.

ales.fousek@adaka.cz

Ing. Radka Maxová

Auditorka (číslo oprávnění 1890)
Daňová poradkyně (číslo osvědčení 3259)

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Automatizované systémy řízení v ekonomii. V devadesátých letech se podílela jako člen a posléze vedoucí týmu programátorů na tvorbě ekonomického softwaru, v letech 1996 až 2000 pracovala jako asistentka auditora ve společnosti VMV Audit s.r.o. a současně se věnovala pedagogické činnosti na Obchodní akademii v Pařížské ulici. Má za sebou i zkušenosti na akademické půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

radka.maxova@adaka.cz

Ing. Zuzana Soukupová

Auditorka (číslo oprávnění 2522)

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů.
Ve společnosti ADaKa s.r.o. působí od roku 2013, kdy začínala jako asistent auditora. V roce 2020 úspěšně složila auditorské zkoušky a následně posílila tým jako třetí statutární auditor. 
V rámci studií získala zkušenost i z bankovního sektoru. Svou znalost německého jazyka posílila několikaletým pobytem v Německu, kterou využívá při auditech subjektů se zahraničními vlastníky.

zuzana.soukupova@adaka.cz

Ing. Stanislava Škaloudová

Office manager, asistentka auditora (neregistrovaná) – audit neziskového sektoru

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Podniková ekonomika a management, a České zemědělské univerzity v Praze, obor Podnikání a administrativa.

Po studiu získala zkušenosti v bankovním sektoru. Následně vedla účetnictví a participovala na implementaci nového účetního softwaru u soukromého subjektu. Ve společnosti ADaKa s.r.o. působí od roku 2009, kdy začínala jako účetní, postupně se přeorientovala na audit podnikatelských subjektů jakožto asistent auditora. Po návratu z rodičovské dovolené zastává od roku 2018 pozici office managera a asistenta auditora zaměřeného na audit neziskového sektoru.

stanislava.skaloudova@adaka.cz

Ing. Jan Blín

Asistent auditora (neregistrovaný) – audit podnikatelských subjektů, audity přeměn obchodních korporací

Absolvent Technické univerzity v Liberci, Ekonomická fakulta.

Jako asistent auditora podnikatelských subjektů působí od roku 2013 až dosud. Patří mezi jedny z nejzkušenějších zaměstnanců společnosti.

jan.blin@adaka.cz

Ing. Julie Sýkorová

Asistentka auditora (neregistrovaná) – audit podnikatelských subjektů, konsolidace

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická.

Do společnosti ADaKa s.r.o. nastoupila v roce 2017 po předchozích zkušenostech, kdy v rámci studií působila v bankovním sektoru. Jako asistent auditora se podílí na auditech podnikatelských subjektů a konsolidacích.

julie.sykorova@adaka.cz

Ing. Tomáš Hrdlička

Asistent auditora (neregistrovaný) – audit podnikatelských subjektů

Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická.

Ve společnosti působí od roku 2021. Z předchozího zaměstnání má zkušenosti s vedením účetnictví.
Je týmovým hráčem a velkým milovníkem cestování a hudby.

tomas.hrdlicka@adaka.cz

Ing. Lucie Vilhelmová

Asistent auditora (neregistrovaný) – audit podnikatelských subjektů, ověřování dotací

Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická.

Ve společnosti působí od roku 2022. Z předchozích pracovních zkušeností stojí za zmínku praxe na pozici účetní ve společnosti CSS a.s. a dále pak dlouholetá působnost na pozici Quality management specialist ve společnosti innogy Energie s.r.o.

lucie.vilhelmova@adaka.cz

Ing. Klára Benedictová

Asistentka auditora (neregistrovaná) – audit podnikatelských subjektů, daňové poradenství

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta financí a účetnictví.

Ve společnosti začínala již při studiích, na plný úvazek nastoupila v roce 2016 po ukončení magisterského studia a od té doby působí jako asistent auditora podnikatelských subjektů. Společně s daňovými poradci participuje na daňovém poradenství.

Aktuálně si plní milé povinnosti na rodičovské dovolené.

klara.benedictova@adaka.cz

Ing. Helena Soukupová

Asistentka auditora (neregistrovaná) – přezkumy hospodaření, veřejnosprávní kontrola

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze (té doby Vysoká škola zemědělská), Provozně ekonomická fakulta.

Má rozsáhlé zkušenosti ze státní sféry, kde působila jako vedoucí ekonomického odboru a následně jako tajemnice obce. Dalších 8 let působila na Finančním ředitelství v Ústí nad Labem, nejprve jako interní auditor a poté jako referent daňové správy. Před nástupem do společnosti ADaKa s.r.o. působila 5 let jako interní auditor na Generálním finančním ředitelství.
Tým naší společnosti posílila v roce 2018, kdy měla jakožto asistent auditora na starosti audit neziskového sektoru, přezkumy hospodaření, veřejnosprávní kontroly a ověřování dotací.
Od roku 2022 si užívá zaslouženého důchodu, přičemž se nadále příležitostně podílí na přezkumech hospodaření.

helena.soukupova@adaka.cz

Bc. Denisa Häuslerová

Asistentka auditora (neregistrovaná) – přezkumy hospodaření, veřejnosprávní kontrola

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta financí a účetnictví.

Ve společnosti ADaKa s.r.o. působila nejdříve na pozici samostatné účetní neziskových organizací. Aktuálně se věnuje přezkumům hospodaření a veřejnosprávním kontrolám. Dokončuje magisterské studium na VŠE – Fakultě financí a účetnictví.
Miluje rockovou hudbu, sport a cestování.

denisa.hauslerova@adaka.cz